Retourbeleid

Bij IPTV Groothandel hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en met welk doel.

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

IPTV Groothandel, gevestigd op 4e Regimentsdok 1-6, 3433 KW Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelen we?

Bij het gebruik van onze webwinkel verzamelen we verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we onder andere om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over onze producten en diensten.

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

  • Het afhandelen van uw bestellingen en het leveren van producten.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen waarvoor u zich heeft aangemeld.
  • Het verbeteren van onze webwinkel en het analyseren van het gebruik ervan.

Verstrekken aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens met bepaalde bedrijven die ons helpen bij het afhandelen van bestellingen en het leveren van producten. Daarnaast maken we gebruik van advertentiebureaus om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Deze bedrijven ontvangen alleen de noodzakelijke gegevens voor het uitvoeren van hun taken.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen naar een andere partij. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Neem contact met ons op als u van deze rechten gebruik wilt maken.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en treffen passende maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contact

Heeft u vragen over onze privacyverklaring of wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons op via info@iptvgroothandel.nl of per post naar:

IPTV Groothandel 4e Regimentsdok 1-6 3433 KW Nieuwegein